Lisker Oy

ProfiGate on uusi tukkien vastaanottomittari, joka laajentaa Lisker Oy:n Profi-tuoteperheen sahalinjan ulkopuolelle tukkien vastaanottomittaukseen. ProfiGate nojaa Liskerin vahvaan tekniseen osaamiseen sahatukkien 3D -mittauksessa, jota on kertynyt ProfiScan sahalinjamittareiden osalta jo yli 25:n vuoden ajalta. Aikaisempi tekninen tietämys on yhdistetty uusimpaan 3D -anturiteknologiaan, joka mahdollistaa erittäin korkealaatuisen mittaustarkkuuden kuorellisella ja kuorettomalla puulla.

ProfiGate toimii itsenäisenä mittayksikkönä, joka voidaan liittää mihin tahassa uuteen tai olemassa olevaan tukkilajittelulinjastoon. Mittarissa käytetyt tekniset ratkaisut pohjautuvat viimeisimpään 3D -anturiteknologiaan, jonka ansiosta laitteiston mittaustarkkuus paranee ja järjestelmän ylläpito sekä huollettavuus helpottuvat. Suunnittelussa on otettu huomioon laajennettavuus, jonka johdosta järjestelmään on mahdollista liittää röntgenmittari tai muita ulkoisia mittatietoja laajentamaan laitteiston toimintaa.

ProfiScan -sahalinjamittareista tutun ja luotettavan mittausohjelmiston toimintaa on laajennettu monipuolisilla tietokantaominaisuuksilla, jotka mahdollistavat laajojen raportointiominaisuuksien käyttöönoton, sekä mittadatan analysointitoiminnot. Monipuoliset tietokanta ja tiedonsiirtorajapinnat mahdollistavat hyvän liitettävyyden erilaisiin sahajärjestelmiin.