Lisker Oy

Kunder

Våra kunder är Nordens ledande sågverksföretag och privata sågverk i Finland och Sverige och många andra länder. Vi har levererat system till Finland, Sverige, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Österrike, Spanien, Portugal, Belgien och Sydkorea.

Några av våra kunder:

UPM SCA Stora Enso Versowood Honka Luvia Finnforest Karl Segerström Vapo Timber Holmen