Lisker Oy

Vår affärsidé

 • omfattande investeringar i produktutveckling i samarbete med kunderna
 • färdiga lösningar
  • användarvänliga produkter
  • funktionalitet
 • fjärrstyrning, stöd, underhåll
 • kommersiella komponenter
 • förståelse för sågningsprocessen
  • uppmärksamhet på viktiga frågor
 • TILLFÖRLITLIGHET - inga leveransförseningar!