Lisker Oy

ProfiGrade är ett automatiskt kamerasorteringssystem för sågade trävaror i justerverk och råsortering.

Mycket höga sorteringshastigheter, mer än 200 bitar/min är möjligt..

ProfiGrade sorterar på vankant, olika kvisttyper, barkfickor, kådlåpor, deformationer m.m. Kort sagt: ProfiGrade sorterar på defekter enligt Nordiskt Trä.

ProfiGrade erbjuder:

 • Enhetlig och jämn kvalitet 24 timmar om dygnet
 • Specifika kundkvaliteter, lätt att ställa in genom parametrar
 • Värdeutbyte (Värdeurbyte) på mer än 96 %
 • Litet platsbehov
 • Driftsäkra, kostnadseffektiva komponenter
 • Helautomatisk sortering, hög lönsamhet, kort pay-off-tid

Nästa video

NYHET ProfiGrade Optima-sorteringssystem:

 • Ny känsligare och snabbare kamerateknik
 • Special-LED-lampor med 5 års garanti
 • HD-skärm
 • Trådlös fjärranslutning med mobilapparater
 • Produktionens spårbarhet
 • Kantmätning som tillval
 • Heltäckande bild av produktionen på operatörens skärm
 • Högeffektiv 64-bit trådad kodBegär offert!

Begär offert!

 • Kaarlo Kerkkänen
  Verkställande direktör / Försäljning
  (03) 872 3420
 • Kontaktuppgifter!