Lisker Oy

Med det av Lisker Oy utvecklade Profi-TC systemet, ett styrsystem för rundvridning av stock, har man erhållit en upp till 3 % förbättring av sågutbytet. Profi-TC systemen står årligen för rundvridning av ca 4 miljoner kubikmeter stock. Profi-TC är ett helt nytt system för styrning av rundvridningen i realtid. Systemet baseras på kontaktfri mönsterigenkänning av stockens yta.

Fördelar:

 • eliminerar de kritiska felen som minskar utbytet vid rundvridningen
 • medelfelet vid rundvridning är noll (0), d.v.s. avvikelsen fördelas symmetriskt.
 • utbytet ökar upp till 3 %
 • ett oumbärligt verktyg för underhåll
 • kompenserar automatiskt för den undervridning som orsakas av slitage

Profi-TC HF

Vi kan nu erbjuda en HF-version (High Frequency) av Profi-TC systemet, med en ännu högre precision än tidigare, vilket i det närmaste fördubblar bildtagningsfrekvens och hanteringshastighet till ca 180 bilder per sekund. Kamerans upplösning ökar från 2 megapixel till 5 megapixel. En snabbare svarstid och en högre upplösning förbättrar rundvridningens noggranhet.

Uppdatering

De befintliga Profi-TC modellerna kan uppgraderas till den nyaste versionen, genom att byta kameran till HF-modell, uppdatera programvaran och kablage, samt kalibrera systemet. Arbetet kan utföras under ett veckoslut.

Fördelarna

Fördelarna syns bäst vid de högsta såglinjehastigheterna, då även stockens rotationshastighet är som högst. Rotationsvinkelns inställningsnoggranheten med den nya HF modellen har i det närmaste fördubblats, jämfört med den tidigare modellen.

Logikprogramvara

För att dra full nytta av systemet, bör även logikprogrammets genomloppstid ligga i närheten av svarstiden för Profi-TC HF, d.v.s 5-6 ms.Se en presentation animation (nytt fönster)
Begär offert!

Begär offert!

 • Kaarlo Kerkkänen
  Verkställande direktör / Försäljning
  (03) 872 3420
 • Kontaktuppgifter!