Lisker Oy

Hemsida

ProfiGrade automatisk sortering
  • För sortering av färskt, torrt och hyvlat sågvirke
  • Över 70 installerade mätstationer
  • Den nya Optima modellen har många förbättringar!
  • Läs mer!
ProfiGrade
Den nya Profi-TC HF
Profi-TC
  • Utbytet ökar upp till 3 %
  • 18 leveranser styr årligen över 10 miljoner kubikmeter stock
  • Läs mer!
Profi-BE kantmätning
Profi-Scan
  • Kan användas fristående för detektering av yt-/kärnkant
  • Effektiverar ProfiGrades funktion
  • Läs mer!

Aktuellt

Ny produkt familj!

Nyhet! Profi-TC HF