Lisker Oy

Hemsida

ProfiGrade automatisk sortering
 • För sortering av färskt, torrt och hyvlat sågvirke
 • Över 70 installerade mätstationer
 • Den nya Optima modellen har många förbättringar!
 • Läs mer!
ProfiGrade
Den nya Profi-TC HF
Profi-TC
 • Utbytet ökar upp till 3 %
 • 10 leveranser styr årligen över 4 miljoner kubikmeter stock
 • Läs mer!
Profi-BE kantmätning
Profi-Scan
 • Kan användas fristående för detektering av yt-/kärnkant
 • Effektiverar ProfiGrades funktion
 • Läs mer!

Aktuellt

Nyhet! Profi-TC HF

Nyhet! Profi-BE

 • Utnyttja resultatet från kantmätningen, som stöd för ProfiGrade-utrustningen eller sortera självständigt med hjälp av Profi-BE mätutrustningen.
 • Läs mer om kantmätning med Profi-BE!