Sahalinjan mittarit

Sahatavaran laadutus

Olemme vuonna 1987 perustettu Suomalainen automaatiotalo

Olemme vuonna 1987 perustettu automaatiotalo, joka on erikoistunut sahojen mittaus- ja optimointijärjestelmiin. Laaja tuoreportfoliomme kattaa skannerit sahaan syötöstä tukin mittauksesta tasaamoon kuivan sahatavaran laadutukseen.

Raaka-aine hinnan ollessa sahoille merkittävin kuluerä, olemme erikoistuneet järjestelmiin, joilla sahan saantoa ja tulosta saadaan parannettua. Tietyillä tuotteilla takaisinmaksuaika on vain muutamia kuukausia ! Teemme myös testejä ”ennen ja jälkeen” toimituksen, joilla voidaan todentaa asiakkaalle konkreettisesti saavutetut hyödyt.

Lisker Oy on toimittanut yli 300 mittaus- ja optimointijärjestelmää 16 maahan erilaisille sahalinjoille.  Mittaus- ja optimointiohjelmat ovat 100% omaa tuotantoamme, jolloin ne skaalautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan.

OPTIMOINNIN FILOSOFIA

Puu on orgaaninen materiaali, jonka laatuun vaikuttavat sen kasvuympäristö, maaperä, sääolosuhteet, biologinen ympäristö, alkukäsittely korjuuvaiheessa ja monet muut tekijät.

Siksi jokainen sahalla käsitelty kappale on ainutlaatuinen. Sahojen tavoitteena on hyödyntää jokaista ostettua tukkikuutiota tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman korkealla saannolla. Liskerin mittaus- ja optimointijärjestelmät tunnistavat  puun ominaisuudet ja tekevät päätöksiä, joilla sahan saantoa voidaan nostaa.

TUOTTEET

Yrityksemme on erikoistunut puuteollisuuden automaattisten mittaus-ja optimointijärjestelmien valmistukseen. Toimintamme punaisena lankana on asiakkaidemme laitosten saannon, tehokkuuden ja tätä kautta kannattavuuden parantaminen.

Sahalinjan mittarit

Sahalinjan mittareilla ohjataan tukki oikeassa asennossa koneisiin optimaalisen saannon saamiseksi. Riippuen sahalinjan tyypistä sivulaudat voidaan optimoida joko pelkkamittarilla (profiloiva linja) tai erillisillä särmälinjoilla. Kaikista sahalinjan mittareista on erilaisia toteutusvaihtoehtoja mekaanisesta linjaratkaisusta riippuen.Esimerkiksi tukkimittari voidaan toteuttaa kahdella mittapäällä, jolloin skannaus valmistuu nopeammin. Samoin valittavissa on joko matriisikamera/viivalasermittaus tai profiiliantureilla mittaus. Valitsemme soveltuvimman vaihtoehdon linjanne ja tarpeenne mukaan.

Tukkimittari ProfiScan-1GigE

Tukkimittari
ProfiScan-1GigE

ProfiScan-1 on tukkimittari tukin pyörityksen ohjaukseen. ProfiScan-1 tuottaa tukista kolmiulotteisen mallin, jonka perusteella laskettu lenkous ja lenkouden suunta määräävät pyörityksen. Oikein suoritetulla pyörityksellä on todettu olevan merkittävä vaikutus sahalinjan saantoon.

Edut:

 • saannon paraneminen
 • täysin automaattinen
 • laadukkaammat lopputuotteet 
Pelkkamittari

Pelkkamittari
ProfiScan-2GigE

ProfiScan-2 on pelkkamittari sivulautojen optimointiin. Järjestelmä optimoi sivulautojen paikat ja leveydet. Asiakas voi määrittää optimointikriteerit esim. tilavuus- tai arvosaannon perusteella. Kahdella kamera/laser-parilla voidaan mitata ja optimoida sivulaudat pelkan kahdelle sivulle. Lisäämällä kolmas kamera/laser-yksikkö pelkan yläpuolelle voidaan optimoida laudat myös pelkan ala- ja yläpinnoille. ProfiScan-2 optimoinnilla saavutetaan asetteesta riippuen jopa yli 10% tilavuussaannon parannus sivulautojen osalta.

Edut:

 • tilavuussaanto koeajoissa jopa 99%
 • täysin automaattinen
 • soveltuu suurimmillekin linjanopeuksille

Särmämittari
ProfiScan-3GigE

ProfiScan-3 mittaa lauta-aihion pitkittäiskuljettimella keskityksen jälkeen ennen särmäsahaaja tuottaa aihiosta kolmiulotteisen mallin. Optimointirutiini määrittelee parhaan tilavuussaannon antavan vaihtoehdon ja lähettää sitä vastaavat terien ohjausarvot linjaa ohjaavalle logiikalle. Ohjelma voi optimoida laudan myös vinoon suurimman sallitun vinosärmäyksen puitteissa.

Edut:

 • antaa parhaan saannon
 • täysin automaattinen
 • soveltuu suurimmillekin linjanopeuksille

On mahdollista valmistaa ProfiScan-3 kaksipuolisella särmän optimoinnilla:

 • ylä-/alapuolinen mittaus
 • profiilianturiteknologia
Tukin pyörityksen reaaliaikainen hallinta Profi-TC

Tukin pyörityksen reaaliaikainen hallinta Profi-TC

Profi-TC on reaaliaikainen tukin pyörityksen hallinta, joka perustuu tukin pinnan tekstuurianalyysiin.
Lisker Oy:n kehittämällä Profi-TC tukin pyörityksen hallinnalla on saavutettu merkittäviä parannuksia sahalinjan saantoon! Profi-TC järjestelmät vastaavat vuosittain n. 10 miljoonan tukkikuution pyörityksestä huippusaannolla.

Edut:

 • pyöritystarkkuuden keskivirhe nolla, keskihajonta alle 5 astetta
 • saannon parantuminen jopa yli 3 %
 • eliminoi systemaattiset pyöritysvirheet automaattisesti

Tekniset ominaisuudet:

Kuvaus- ja käsittelynopeus n. 400 kuvaa/s. Kameran tarkkuus 5 Megapikseliä. Nopea vasteaika ja suuri resoluutio parantavat pyörityksen tarkkuutta.

Sahatavaran laadutus

Sahatavaran automaattilaadutus tuoreena ja kuivana on sahoille arkipäivää. Lisker Oy tarjoaa tuotteet niin kääntäjällä kuin ilman kääntäjää toimiville linjoille. Tarjolla on molemmista vaihtoehdoista myös ”Lite”-versiot, joilla laadutetaan vain sahatavaran lappeet. Kokemuksemme mukaan jo 30 000 kuutiometrin tuotannosta alkaen investointi automaattilaadutukseen on kannattava. Uusin kameratekniikka, viivalaserien hyödyntäminen kaikkien muotovikojen tunnistamisessa ja tehokkaat ohjelma-algoritmit takaavat nopean ja optimaalisen tuloksen.  

Kääntäjän kanssa toimiva ProfiGrade TFE-6

Kääntäjän kanssa toimiva ProfiGrade TFE-6

ProfiGrade TFE-6 on laadutuksen ”työjuhta”, joita on asennettu isoille ja pienille sahoille, tuore- ja loppulajitteluun. Laitteistoilla laadutetaan vuosittain miljoonia kuutiometrejä sahatavaraa. Valitut komponentit ovat osoittaneet luotettavuutensa kovassa, päivittäisessä käytössä teollisessa ympäristössä. Meille olennaista on asiakkaidemme kannattavuus, jota pyrimme parantamaan tarjoamillamme mittaus- ja optimointiratkaisuilla. Teemme joka vuosi kehitystyötä arvokkaan raaka-aineen  tarkemman hyödyntämisen eteen.  

 • teollisuudessa koestettu tekniikka
 • erityisen vahva tunnistamaan muotoviat, lahon ja sinistymän
 • sertifioitu lujuuslaadutukseen
 • modifioitavissa ProfiGrade 360 järjestelmäksi
Ilman kääntäjää toimiva ProfiGrade 360

Ilman kääntäjää toimiva ProfiGrade 360

ProfiGrade 360 konsepti on kehitetty linjoille, jossa sahatavarakappaleet laadutetaan ilman kappaleen kääntöä. Olemme kiinnittäneet erityishuomioita siihen, että alapuolisessa mittauksessa on mahdollisimman vähän puhdistettavia kohtia – tähän on päästy tekemällä mittaus yhdessä pisteessä ja suojaamalla alapuoliset komponentit hyvin. Tuotekehitys on tehty myös silmälläpitäen mahdollisuutta modifioida olemassa olevaTFE-6 malli 360 malliksi kohtuukustannuksin – ja se on mahdollista!  ProfiGrade 360 konsepti tukee ratkaisuillaan yksinkertaista ja toimivaa kuljetinratkaisua, mikä osaltaan parantaa laadutuksen tasoa ja helpottaa mekaanista kunnossapitoa.

 • alapuolen mittaus yhdessä kohdassa
 • alapuolen komponentit suojattu pölyltä
 • mekaaninen rakenne yksinkertainen
 • kompakti, vähän tilaa vievä kokonaisuus
Päätymittaus Profi-BE

Päätymittaus Profi-BE

Lisker Oy on kehittänyt Profi-BE mittalaitteiston sahatavarakappaleen päädyn mittaukseen. Profi-BE mittalaite voi toimia itsenäisenä järjestelmänä tai se voidaan kytkeä ProfiGrade-laadutusjärjestelmään, jolloin ProfiGrade voi hyödyntää älykkäästi Profi-BE:n tuottamaa mittatietoa laadutusalgoritmien tukena, sekä lajitella kappaleet mitattujen suureiden perusteella

Mitattavat suureet

 • Sydämen paikka
 • Vuosiluston leveys
 • Asetteen sisä-/ulkokappaleen tunnistus
 • Sydän/pintalappeen tunnistus
Tukkimittari ProfiScan-1GigE

Profi Scan-3

Asetteenohjaus

Asiakkaitamme mm.